Stål Henrik (S-kullen) har lyxen att han har två att mysa tillsammans med Electra och Scopy smiley