Irons första svenskfödda ungar föddes hos Sayyads, “Peppar” och “Salt”