En tornseglare navigerade rätt i in i de naknas boningsmiley