Rut försöker få lite sol! Inte så lätt med alla blommorsmiley