Ådi har nu flyttat till sitt nya hem till fodervärden Ingegärd och hunden Indra!