Det är säkrast att äta i rätt turordning inser Alba som väntar på sin tur i näringskedjan!