Jag vet inte vem som har det mest obekvämt, X-S eller X-L?!?!?!