De kommer och möter en så fort man kommer in i rummet!