Yngve till veterinärbesiktningen, nu har alla sötnosarna flyttatsmiley