Vår resa för att hämta hen Isa i från Udo i Damark!