Chiggy är hemma hos Empress S och häslar på. Nu väntas mer kattungar om 2 månadersmiley