Rapport från Bettorp: Hadis och My har läget under kontroll!