Belle är den som ansvarar för att Empress S katter har långa svansar och stora

öronsmiley